Capital Elite 18 Phạm Hùng
Capital Elite 18 Phạm Hùng
Capital Elite 18 Phạm Hùng
Capital Elite 18 Phạm Hùng
Capital Elite 18 Phạm Hùng
Capital Elite 18 Phạm Hùng
Capital Elite 18 Phạm Hùng
Capital Elite 18 Phạm Hùng
Capital Elite 18 Phạm Hùng
Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
32
Số căn:
300
Quy mô:
4766,6 m2
Mật độ xây dựng:
50%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủ đô II
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:1 Số tầng:32
Quy mô:4766,6 m2 Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:300 Ngày hoàn thành:Quý 4/2024
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủ đô II
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:1
Số tầng:32
Quy mô:4766,6 m2
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:300
Ngày hoàn thành:Quý 4/2024
viVietnamese