nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
34
Số căn:
136
Quy mô:
10.622m2
Mật độ xây dựng:
38,5%
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3 Số tầng:34
Quy mô: 10.622m2 Mật độ xây dựng:38,5%
Số căn hộ:136 Ngày hoàn thành:2017
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:34
Quy mô: 10.622m2
Mật độ xây dựng:38,5%
Số căn hộ:136
Ngày hoàn thành:2017
viVietnamese