Eurowindow River Park

Trang chủ 

› Căn Hộ 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
39
Số căn:
2058
Quy mô:
4.2 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Eurowindow Holding Eurowindow Holding
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:39
Quy mô:4.2 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:2058 Ngày hoàn thành:2022
Eurowindow Holding Eurowindow Holding
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:39
Quy mô:4.2 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:2058
Ngày hoàn thành:2022
viVietnamese