Green Pearl Bắc Ninh
Trạng thái:
Đã xây xong
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
29
Số căn:
475
Quy mô:
4.049,6m2
Mật độ xây dựng:
58,32%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã xây xong
Số Block:1 Số tầng:29
Quy mô:4.049,6m2 Mật độ xây dựng:58,32%
Số căn hộ:475 Ngày hoàn thành:Quý 1/2023
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã xây xong
Số Block:1
Số tầng:29
Quy mô:4.049,6m2
Mật độ xây dựng:58,32%
Số căn hộ:475
Ngày hoàn thành:Quý 1/2023
viVietnamese