Dự án Hateco Laroma
hateco laroma
Dự án Hateco Laroma
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
31
Số căn:
264
Quy mô:
3.153m2
Mật độ xây dựng:
42%
Công ty cổ phần Hateco Thăng Long Công ty cổ phần Hateco Thăng Long
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:31
Quy mô:3.153m2 Mật độ xây dựng:42%
Số căn hộ:264 Ngày hoàn thành:2021
Công ty cổ phần Hateco Thăng Long Công ty cổ phần Hateco Thăng Long
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:31
Quy mô:3.153m2
Mật độ xây dựng:42%
Số căn hộ:264
Ngày hoàn thành:2021
viVietnamese