Trạng thái:
Nhận booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
25
Số căn:
202
Quy mô:
8971m2
Mật độ xây dựng:
Capitaland Capitaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Nhận booking
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô:8971m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:202 Ngày hoàn thành:Quý 1/2024
Capitaland Capitaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Nhận booking
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:8971m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:202
Ngày hoàn thành:Quý 1/2024
viVietnamese