hinode city
hinode city
Bể bơi Hinode City
tiện ích Hinode City
tiện ích Hinode City
Hinode City
nhà mẫu hinode city
Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
27
Số căn:
1099
Quy mô:
2,8ha
Mật độ xây dựng:
39.24%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3 Số tầng:27
Quy mô:2,8ha Mật độ xây dựng:39.24%
Số căn hộ:1099 Ngày hoàn thành:2020
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:3
Số tầng:27
Quy mô:2,8ha
Mật độ xây dựng:39.24%
Số căn hộ:1099
Ngày hoàn thành:2020
viVietnamese