Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
35
Số căn:
4014
Quy mô:
3ha
Mật độ xây dựng:
Tập đoàn tài chính Hoàng Huy Tập đoàn tài chính Hoàng Huy
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:35
Quy mô:3ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:4014 Ngày hoàn thành:2023
Tập đoàn tài chính Hoàng Huy Tập đoàn tài chính Hoàng Huy
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:35
Quy mô:3ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:4014
Ngày hoàn thành:2023
viVietnamese