Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
30
Số căn:
334
Quy mô:
14.786m2
Mật độ xây dựng:
29.7%
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:30
Quy mô: 14.786m2 Mật độ xây dựng:29.7%
Số căn hộ:334 Ngày hoàn thành:Quý 1/2024
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:30
Quy mô: 14.786m2
Mật độ xây dựng:29.7%
Số căn hộ:334
Ngày hoàn thành:Quý 1/2024
viVietnamese