Imperia Smart city
Imperia Smart city
nhà mẫu imperia smart city
nhà mẫu imperia smart city
nhà mẫu imperia smart city
nhà mẫu imperia smart city
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
39
Số căn:
1000
Quy mô:
3.3ha
Mật độ xây dựng:
20%
MIK group MIK group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:39
Quy mô:3.3ha Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:1000 Ngày hoàn thành:Quý 3/2024
MIK group MIK group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:39
Quy mô:3.3ha
Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:1000
Ngày hoàn thành:Quý 3/2024
viVietnamese