Trạng thái:
Đã giao nhà
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
36
Số căn:
410
Quy mô:
6.973m2
Mật độ xây dựng:
45%
Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã giao nhà
Số Block:1 Số tầng:36
Quy mô:6.973m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:410 Ngày hoàn thành:2020
Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã giao nhà
Số Block:1
Số tầng:36
Quy mô:6.973m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:410
Ngày hoàn thành:2020
viVietnamese