Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
228
Quy mô:
6.5 ha
Mật độ xây dựng:
49%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hibrand Việt Nam
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô:6.5 ha Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:228 Ngày hoàn thành:2022
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hibrand Việt Nam
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:6.5 ha
Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:228
Ngày hoàn thành:2022
viVietnamese