legacy garden
legacy garden
legacy garden
legacy garden
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
5
Số căn:
48
Quy mô:
74.975
Mật độ xây dựng:
40%
Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:5
Quy mô:74.975 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:48 Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:5
Quy mô:74.975
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:48
Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
viVietnamese