Masteri West Heights
Masteri West Heights
Masteri West Heights
Masteri West Heights
Masteri West Heights
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
38
Số căn:
3.955
Quy mô:
4ha
Mật độ xây dựng:
31%
Masteri Homes Masteri Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:38
Quy mô:4ha Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:3.955 Ngày hoàn thành:Quý 2/2023
Masteri Homes Masteri Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:38
Quy mô:4ha
Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:3.955
Ngày hoàn thành:Quý 2/2023
viVietnamese