Chung cư moonlight 1 an lạc green symphony
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
moonlight 1 an lạc
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
21
Số căn:
494
Quy mô:
6466m2
Mật độ xây dựng:
41.73%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:21
Quy mô:6466m2 Mật độ xây dựng:41.73%
Số căn hộ:494 Ngày hoàn thành:Quý 1/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:21
Quy mô:6466m2
Mật độ xây dựng:41.73%
Số căn hộ:494
Ngày hoàn thành:Quý 1/2024
viVietnamese