the ruby suites hạ long
the ruby suites hạ long
the ruby suites hạ long
nhà mẫu the ruby suites hạ long
nhà mẫu the ruby suites hạ long
nhà mẫu the ruby suites hạ long
the ruby suites hạ long
the ruby suites hạ long
Trạng thái:
Nhận booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
35
Số căn:
130
Quy mô:
8590 m2
Mật độ xây dựng:
48,5%
MBLand MBLand
Loại: Căn hộ dịch vụ Trạng thái:Nhận booking
Số Block:2 Số tầng:35
Quy mô:8590 m2 Mật độ xây dựng:48,5%
Số căn hộ:130 Ngày hoàn thành:Quý 1/2023
MBLand MBLand
Loại: Căn hộ dịch vụ
Trạng thái:Nhận booking
Số Block:2
Số tầng:35
Quy mô:8590 m2
Mật độ xây dựng:48,5%
Số căn hộ:130
Ngày hoàn thành:Quý 1/2023
viVietnamese