the zei
the zei
the zei
the zei
the zei
the zei
the zei
the zei
the zei
nhà mẫu the zei
nhà mẫu the zei
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
42
Số căn:
Quy mô:
7.700 m2
Mật độ xây dựng:
49%
HD Mon Holdings HD Mon Holdings
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:42
Quy mô:7.700 m2 Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2021
HD Mon Holdings HD Mon Holdings
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:42
Quy mô:7.700 m2
Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2021
viVietnamese