Status:
Sắp mở bán
Developer:
Type
Number of buildings:
2
Number of floors:
18
Number of units:
549
Scale:
12,657.3 m2
Building density:
30%
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú
Type: Apartment Status:Sắp mở bán
Number of buildings:2 Number of floors:18
Scale:12,657.3 m2 Building density:30%
Number of apartments:549 Finishing day:
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú
Type: Apartment
Status:Sắp mở bán
Number of buildings:2
Number of floors:18
Scale:12,657.3 m2
Building density:30%
Number of apartments:549
Finishing day:
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557
en_USEnglish