Vietnam real estate

CĂN HỘ CHUNG CƯ

Giá: 55-65tr/m2
 • 유형 chung cư
 • 규모: 4766,6 m2
 • 개발자: Công ty TNHH Thủ đô II
 • 층 수: 32
 • 영역: 105-127m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 26tr/m2
주소 박장
 • 유형 아파트 + 상가
 • 규모: 25.171m2
 • 개발자: Bach Viet Group
 • 층 수: 25
 • 영역: 66-70-85m2
프로젝트 세부정보
완성된
Giá: 27-31tr/m2
주소 박닌
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 4.049,6m2
 • 개발자: Nhân Đạt Tiến
 • 층 수: 29
 • 영역: 41m2 – 95m2
프로젝트 세부정보
Đã bàn giao
Giá: 55-70tr/m2
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 2,8ha
 • 개발자: 건설 무역 주식회사(WTO)
 • 층 수: 27
 • 영역: 70 - 226m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
가격: 27-3000만 VND/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 4.2 ha
 • 개발자: Eurowindow
 • 층 수: 39
 • 영역: 63-99m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 50 - 70tr/m2
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 4ha
 • 개발자: Masterise Homes
 • 층 수: 38
 • 영역: 52m2 – 73m2 – 95m2
프로젝트 세부정보
더보기

DỰ ÁN NHÀ PHỐ

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • 영역: 30 - 50 - 70m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 25 - 30 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
더보기

ĐẤT NGHỈ DƯỠNG

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • 영역: 30 - 50 - 70m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 25 - 30 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
더보기

VĂN PHÒNG

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • 영역: 30 - 50 - 70m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 25 - 30 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
더보기

ĐẤT CÔNG NGHIỆP

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • 영역: 30 - 50 - 70m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 25 - 30 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
더보기

Bán nhanh nhất,

cho thuê giá tốt nhất!

Gửi bán & cho thuê Liên hệ