Vietnam real estate

CĂN HỘ CHUNG CƯ

Đang mở bán
Giá: 27 - 30tr/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 4.2 ha
 • 개발자: Eurowindow
 • 층 수: 39
 • Diện tích: 63-99m2
Chi tiết dự án
Đang mở bán
Giá: 50 - 70tr/m2
Địa chỉ: Hà Nội , Nam Từ Liêm
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 4ha
 • 개발자: Masterise Homes
 • 층 수: 38
 • Diện tích: 52m2 – 73m2 – 95m2
Chi tiết dự án
Đã bàn giao
Giá: 35tr/m2
Địa chỉ: Hà Nội , Nam Từ Liêm
 • 유형 아파트
 • 규모: 10.622m2
 • 개발자: Capital House
 • 층 수: 34
 • Diện tích: 60 - 68 - 74 -100m2
Chi tiết dự án
Đang mở bán
Giá: 50 - 60tr/m2
Địa chỉ: Hà Nội , Nam Từ Liêm
 • 유형 아파트
 • 규모: 3.3ha
 • 개발자: MIK Group
 • 층 수: 39
 • Diện tích: 28 m² – 76 m²
Chi tiết dự án
Đang mở bán
Giá: 40-45tr/m2
Địa chỉ: Hà Nội , Hoài Đức
 • 유형 Chung cư + shophouse
 • 규모: 6466m2
 • 개발자: Tập đoàn An Lạc
 • 층 수: 21
 • Diện tích: 66.42 m2 – 94.88m2
Chi tiết dự án
Đang mở bán
Giá: 55 - 65tr/m2
Địa chỉ: Hà Nội , Mỹ Đình
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 7.700 m2
 • 개발자: HD Mon Holdings
 • 층 수: 42
 • Diện tích: 84 - 322m2
Chi tiết dự án
더보기

DỰ ÁN NHÀ PHỐ

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
Địa chỉ: Quang Ninh , Hạ Long
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • Diện tích: 30 - 50 - 70m2
Chi tiết dự án
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
더보기

ĐẤT NGHỈ DƯỠNG

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
Địa chỉ: Quang Ninh , Hạ Long
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • Diện tích: 30 - 50 - 70m2
Chi tiết dự án
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
더보기

VĂN PHÒNG

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
Địa chỉ: Quang Ninh , Hạ Long
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • Diện tích: 30 - 50 - 70m2
Chi tiết dự án
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
더보기

ĐẤT CÔNG NGHIỆP

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
Địa chỉ: Quang Ninh , Hạ Long
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • Diện tích: 30 - 50 - 70m2
Chi tiết dự án
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh , Quận 9
 • 유형 Căn hộ - Shophouse
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • Diện tích: 50-108 m2
Chi tiết dự án
더보기

Bán nhanh nhất,

cho thuê giá tốt nhất!

Gửi bán & cho thuê Liên hệ