Condotel

%d개의 결과 표시

예약
Giá: 30 - 33tr/m2
  • 유형 서비스 아파트
  • 규모: 8590 m2
  • 개발자: MBLand
  • 층 수: 35
  • 영역: 30 - 50 - 70m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557