legacy garden
legacy garden
legacy garden
legacy garden
상태:
오프닝세일
개발자:
유형
건물 수:
층 수:
5
단위 수:
48
규모:
74.975
건물 밀도:
40%
Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội
유형: Biệt thự 상태:오프닝세일
건물 수: 층 수:5
규모:74.975 건물 밀도:40%
아파트 수:48 마감일:Quý 4/2023
Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội
유형: Biệt thự
상태:오프닝세일
건물 수:
층 수:5
규모:74.975
건물 밀도:40%
아파트 수:48
마감일:Quý 4/2023
ko_KRKorean