Công ty TNHH Thủ đô II

%d개의 결과 표시

Giá: 55-65tr/m2
  • 유형 chung cư
  • 규모: 4766,6 m2
  • 개발자: Công ty TNHH Thủ đô II
  • 층 수: 32
  • 영역: 105-127m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557