Condotel

4개 결과 출력

Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 12,657.3 m2
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 18
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 25 - 30 tr/m²
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 2.7 ha
 • 개발자: Tập Đoàn Khang Điền
 • 층 수: 22
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
예약
Giá: 30 - 33tr/m2
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • 영역: 30 - 50 - 70m2
프로젝트 세부정보
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
주소 호치민 , Quận 9
 • 유형 아파트 - 숍하우스
 • 규모: 271 ha
 • 개발자: Tập Đoàn VinGroup
 • 층 수: 36
 • 영역: 50-108 m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • 0978.996.557