Shophouse

4개 결과 출력

오프닝세일
Giá: 26tr/m2
주소 박장
 • 유형 아파트 + 상가
 • 규모: 25.171m2
 • 개발자: Bach Viet Group
 • 층 수: 25
 • 영역: 66-70-85m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
4,500만~5,500만 VND/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 14.786m2
 • 개발자: Hoang Thanh
 • 층 수: 30
 • 영역: 79 - 113 m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: Giá trần 200 tr/m2
 • 유형 Shophouse
 • 규모: 74.975
 • 개발자: Haweicco
 • 층 수: 5
 • 영역: 85.25m2 - 180m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 40-45tr/m2
 • 유형 아파트 + 상가
 • 규모: 6466m2
 • 개발자: Tập đoàn An Lạc
 • 층 수: 21
 • 영역: 66.42 m2 – 94.88m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • 0978.996.557