Tây Nam

3개 결과 출력

Giá: 55-65tr/m2
 • 유형 chung cư
 • 규모: 4766,6 m2
 • 개발자: Công ty TNHH Thủ đô II
 • 층 수: 32
 • 영역: 105-127m2
프로젝트 세부정보
Đã bàn giao
Giá: 35tr/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 10.622m2
 • 개발자: Capital House
 • 층 수: 34
 • 영역: 60 - 68 - 74 -100m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 26tr/m2
주소 박장
 • 유형 아파트 + 상가
 • 규모: 25.171m2
 • 개발자: Bach Viet Group
 • 층 수: 25
 • 영역: 66-70-85m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • 0978.996.557