3 - 5 tỷ

9개 결과 출력

오프닝세일
Giá: 26tr/m2
주소 박장
 • 유형 아파트 + 상가
 • 규모: 25.171m2
 • 개발자: Bach Viet Group
 • 층 수: 25
 • 영역: 66-70-85m2
프로젝트 세부정보
예약
Giá: 65tr/m2
주소 Hà Nội , Tây Hồ
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 8971m2
 • 개발자: Capitaland
 • 층 수: 25
 • 영역: 45 - 88m2
프로젝트 세부정보
Đã bàn giao
Giá: 55-70tr/m2
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 2,8ha
 • 개발자: 건설 무역 주식회사(WTO)
 • 층 수: 27
 • 영역: 70 - 226m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 45 - 50tr/m2
주소 Hải Phòng
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 3ha
 • 개발자: Tập đoàn tài chính Hoàng Huy
 • 층 수: 35
 • 영역: 48-75m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
4,500만~5,500만 VND/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 14.786m2
 • 개발자: Hoang Thanh
 • 층 수: 30
 • 영역: 79 - 113 m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
가격: 5천만-6천만 VND/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 3.3ha
 • 개발자: MIK Group
 • 층 수: 39
 • 영역: 28 m² – 76 m²
프로젝트 세부정보
뛰어난
Giá: 40 - 45tr/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 6.5 ha
 • 개발자: Hibrand Việt Nam
 • 층 수: 25
 • 영역: 48m2 – 69m2 – 77m2 – 84m2 – 87m2 – 101m2– 117m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 50 - 70tr/m2
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 4ha
 • 개발자: Masterise Homes
 • 층 수: 38
 • 영역: 52m2 – 73m2 – 95m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 40-45tr/m2
 • 유형 아파트 + 상가
 • 규모: 6466m2
 • 개발자: Tập đoàn An Lạc
 • 층 수: 21
 • 영역: 66.42 m2 – 94.88m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • 0978.996.557