Quận Hai Bà Trung

%d개의 결과 표시

Đã bàn giao
Giá: 55-70tr/m2
  • 유형 Chung cư
  • 규모: 2,8ha
  • 개발자: 건설 무역 주식회사(WTO)
  • 층 수: 27
  • 영역: 70 - 226m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557