Thanh Xuân

2개 결과 출력

Đã giao nhà
Giá: 55 - 65tr/m2
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 6.973m2
 • 개발자: Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào
 • 층 수: 36
 • 영역: 82m2 – 259m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: Giá trần 200 tr/m2
 • 유형 Shophouse
 • 규모: 74.975
 • 개발자: Haweicco
 • 층 수: 5
 • 영역: 85.25m2 - 180m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • 0978.996.557