1 PN

7개 결과 출력

Đã bàn giao
Giá: 35tr/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 10.622m2
 • 개발자: Capital House
 • 층 수: 34
 • 영역: 60 - 68 - 74 -100m2
프로젝트 세부정보
완성된
Giá: 27-31tr/m2
주소 박닌
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 4.049,6m2
 • 개발자: Nhân Đạt Tiến
 • 층 수: 29
 • 영역: 41m2 – 95m2
프로젝트 세부정보
예약
Giá: 65tr/m2
주소 Hà Nội , Tây Hồ
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 8971m2
 • 개발자: Capitaland
 • 층 수: 25
 • 영역: 45 - 88m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 45 - 50tr/m2
주소 Hải Phòng
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 3ha
 • 개발자: Tập đoàn tài chính Hoàng Huy
 • 층 수: 35
 • 영역: 48-75m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
가격: 5천만-6천만 VND/m2
 • 유형 아파트
 • 규모: 3.3ha
 • 개발자: MIK Group
 • 층 수: 39
 • 영역: 28 m² – 76 m²
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 50 - 70tr/m2
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 4ha
 • 개발자: Masterise Homes
 • 층 수: 38
 • 영역: 52m2 – 73m2 – 95m2
프로젝트 세부정보
예약
Giá: 30 - 33tr/m2
 • 유형 서비스 아파트
 • 규모: 8590 m2
 • 개발자: MBLand
 • 층 수: 35
 • 영역: 30 - 50 - 70m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • 0978.996.557