4 PN

3개 결과 출력

Đã giao nhà
Giá: 55 - 65tr/m2
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 6.973m2
 • 개발자: Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào
 • 층 수: 36
 • 영역: 82m2 – 259m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 65 - 85 tr/m2
 • 유형 아파트 + 상가
 • 규모: 69.173m2 sàn xây dựng
 • 개발자: Tập đoàn Sunshine
 • 층 수: 35
 • 영역: 130 - 230 m2
프로젝트 세부정보
오프닝세일
Giá: 55 - 65tr/m2
 • 유형 Chung cư
 • 규모: 7.700 m2
 • 개발자: HD Mon Holdings
 • 층 수: 42
 • 영역: 84 - 322m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • 0978.996.557