chung cư diamond hill

%d개의 결과 표시

오프닝세일
Giá: 26tr/m2
주소 박장
  • 유형 아파트 + 상가
  • 규모: 25.171m2
  • 개발자: Bach Viet Group
  • 층 수: 25
  • 영역: 66-70-85m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557