chung cư hateco

%d개의 결과 표시

오프닝세일
Giá: 65 - 85tr/m2
  • 유형 Chung cư
  • 규모: 3.153m2
  • 개발자: Hateco Thăng Long
  • 층 수: 31
  • 영역: 80 - 140 m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557