chung cư long biên

%d개의 결과 표시

오프닝세일
가격: 27-3000만 VND/m2
  • 유형 아파트
  • 규모: 4.2 ha
  • 개발자: Eurowindow
  • 층 수: 39
  • 영역: 63-99m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557