ecolife capitol

%d개의 결과 표시

Đã bàn giao
Giá: 35tr/m2
  • 유형 아파트
  • 규모: 10.622m2
  • 개발자: Capital House
  • 층 수: 34
  • 영역: 60 - 68 - 74 -100m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557