green pearl

%d개의 결과 표시

완성된
Giá: 27-31tr/m2
주소 박닌
  • 유형 Chung cư
  • 규모: 4.049,6m2
  • 개발자: Nhân Đạt Tiến
  • 층 수: 29
  • 영역: 41m2 – 95m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557