king palace

%d개의 결과 표시

Đã giao nhà
Giá: 55 - 65tr/m2
  • 유형 Chung cư
  • 규모: 6.973m2
  • 개발자: Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào
  • 층 수: 36
  • 영역: 82m2 – 259m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557