soho hồ tây

%d개의 결과 표시

예약
Giá: 65tr/m2
주소 Hà Nội , Tây Hồ
  • 유형 Chung cư
  • 규모: 8971m2
  • 개발자: Capitaland
  • 층 수: 25
  • 영역: 45 - 88m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557