tòa epic tower 19 duy tân

%d개의 결과 표시

오프닝세일
가격: 75-85백만 VND/m2
  • 유형 아파트 + 사무실
  • 규모: 5527 m2
  • 개발자: Công ty cổ phần EcoLand
  • 층 수: 30
  • 영역: 68,5 – 121 m2
프로젝트 세부정보
ko_KRKorean
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
  • 0978.996.557