Vietnam real estate

公寓

Giá: 55-65tr/m2
 • 类型 chung cư
 • 比例: 4766,6 m2
 • 开发商 Công ty TNHH Thủ đô II
 • 楼层数: 32
 • 面积 105-127m2
项目详细信息
开盘销售
Giá: 26tr/m2
住址 北江
 • 类型 公寓+商店
 • 比例: 25.171m2
 • 开发商 Bach Viet Group
 • 楼层数: 25
 • 面积 66-70-85m2
项目详细信息
完成
Giá: 27-31tr/m2
住址 北宁
 • 类型 公寓
 • 比例: 4.049,6m2
 • 开发商 Nhân Đạt Tiến
 • 楼层数: 29
 • 面积 41m2 – 95m2
项目详细信息
已移交
Giá: 55-70tr/m2
 • 类型 公寓
 • 比例: 2,8ha
 • 开发商 建筑贸易股份有限公司(WTO)
 • 楼层数: 27
 • 面积 70 - 226m2
项目详细信息
开盘销售
价格:2700万至3000万越南盾/平方米
 • 类型 公寓
 • 比例: 4.2 ha
 • 开发商 Eurowindow
 • 楼层数: 39
 • 面积 63-99m2
项目详细信息
开盘销售
Giá: 50 - 70tr/m2
 • 类型 公寓
 • 比例: 4ha
 • 开发商 Masterise Homes
 • 楼层数: 38
 • 面积 52m2 – 73m2 – 95m2
项目详细信息
查看更多

别墅

预订
Giá: 30 - 33tr/m2
住址 广宁省 , Hạ Long
 • 类型 服务式公寓
 • 比例: 8590 m2
 • 开发商 MBLand
 • 楼层数: 35
 • 面积 30 - 50 - 70m2
项目详细信息
开盘销售
Giá: 25 - 30 tr/m²
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 2.7 ha
 • 开发商 Tập Đoàn Khang Điền
 • 楼层数: 22
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 271 ha
 • 开发商 Tập Đoàn VinGroup
 • 楼层数: 36
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 12,657.3 m2
 • 开发商 Tập Đoàn Khang Điền
 • 楼层数: 18
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
查看更多

度假用地

预订
Giá: 30 - 33tr/m2
住址 广宁省 , Hạ Long
 • 类型 服务式公寓
 • 比例: 8590 m2
 • 开发商 MBLand
 • 楼层数: 35
 • 面积 30 - 50 - 70m2
项目详细信息
开盘销售
Giá: 25 - 30 tr/m²
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 2.7 ha
 • 开发商 Tập Đoàn Khang Điền
 • 楼层数: 22
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 271 ha
 • 开发商 Tập Đoàn VinGroup
 • 楼层数: 36
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 12,657.3 m2
 • 开发商 Tập Đoàn Khang Điền
 • 楼层数: 18
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
查看更多

办公室

预订
Giá: 30 - 33tr/m2
住址 广宁省 , Hạ Long
 • 类型 服务式公寓
 • 比例: 8590 m2
 • 开发商 MBLand
 • 楼层数: 35
 • 面积 30 - 50 - 70m2
项目详细信息
开盘销售
Giá: 25 - 30 tr/m²
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 2.7 ha
 • 开发商 Tập Đoàn Khang Điền
 • 楼层数: 22
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 271 ha
 • 开发商 Tập Đoàn VinGroup
 • 楼层数: 36
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 12,657.3 m2
 • 开发商 Tập Đoàn Khang Điền
 • 楼层数: 18
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
查看更多

工业用地

预订
Giá: 30 - 33tr/m2
住址 广宁省 , Hạ Long
 • 类型 服务式公寓
 • 比例: 8590 m2
 • 开发商 MBLand
 • 楼层数: 35
 • 面积 30 - 50 - 70m2
项目详细信息
开盘销售
Giá: 25 - 30 tr/m²
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 2.7 ha
 • 开发商 Tập Đoàn Khang Điền
 • 楼层数: 22
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 271 ha
 • 开发商 Tập Đoàn VinGroup
 • 楼层数: 36
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
住址 胡志明 , Quận 9
 • 类型 公寓-商店
 • 比例: 12,657.3 m2
 • 开发商 Tập Đoàn Khang Điền
 • 楼层数: 18
 • 面积 50-108 m2
项目详细信息
查看更多

快速销售

最佳租赁价格

寄售和租赁 联系