nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
nhà mẫu ecolife 58 tố hữu
状态:
已移交
开发商
类型
建筑物数量:
3
楼层数:
34
单位数量:
136
比例:
10.622m2
建筑密度:
38,5%
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô
类型: 公寓 状态:已移交
建筑物数量:3 楼层数:34
比例: 10.622m2 建筑密度:38,5%
公寓数量:136 完成日期:2017
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô
类型: 公寓
状态:已移交
建筑物数量:3
楼层数:34
比例: 10.622m2
建筑密度:38,5%
公寓数量:136
完成日期:2017
zh_CNChinese