legacy garden
legacy garden
legacy garden
legacy garden
状态:
开盘销售
开发商
类型
建筑物数量:
楼层数:
5
单位数量:
48
比例:
74.975
建筑密度:
40%
Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội
类型: Biệt thự 状态:开盘销售
建筑物数量: 楼层数:5
比例:74.975 建筑密度:40%
公寓数量:48 完成日期:Quý 4/2023
Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội Công ty cổ phần Xây Dựng Lắp Máy Điện Nước Hà Nội
类型: Biệt thự
状态:开盘销售
建筑物数量:
楼层数:5
比例:74.975
建筑密度:40%
公寓数量:48
完成日期:Quý 4/2023
zh_CNChinese