Shophouse

搜索结果 4:

开盘销售
Giá: 26tr/m2
住址 北江
 • 类型 公寓+商店
 • 比例: 25.171m2
 • 开发商 Bach Viet Group
 • 楼层数: 25
 • 面积 66-70-85m2
项目详细信息
开盘销售
4500-5500万越南盾/m2
 • 类型 公寓
 • 比例: 14.786m2
 • 开发商 Hoang Thanh
 • 楼层数: 30
 • 面积 79 - 113 m2
项目详细信息
开盘销售
Giá: Giá trần 200 tr/m2
 • 类型 Shophouse
 • 比例: 74.975
 • 开发商 Haweicco
 • 楼层数: 5
 • 面积 85.25m2 - 180m2
项目详细信息
开盘销售
Giá: 40-45tr/m2
 • 类型 公寓+商店
 • 比例: 6466m2
 • 开发商 An Lac Group
 • 楼层数: 21
 • 面积 66.42 m2 – 94.88m2
项目详细信息
zh_CNChinese
Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh
 • 0978.996.557